Thông báo về việc khai báo cá nhân trong Nhà trường tham gia di chuyển bằng phương tiện máy bay có các trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19

my-thuat-cong-nghiep-a-chau-lop-nang-khieu
Thông báo về việc khai báo cá nhân trong Nhà trường tham gia di chuyển bằng phương tiện máy bay có các trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống COVID-19.             […]

thong-bao-nghi-hoc-keo-dai-do-benh-viem-duong-ho-hap-cap-ncov
Thông báo về việc khai báo cá nhân trong Nhà trường tham gia di chuyển bằng phương tiện máy bay có các trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống COVID-19.             […]

02462930465