Thông báo sinh viên trở lại học tập tập trung ( tháng 5/2020) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

my-thuat-cong-nghiep-a-chau-lop-nang-khieu
Thông báo sinh viên trở lại học tập tập trung ( tháng 5/2020) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Theo tinh thần chỉ đạo của công văn 1398/BGDĐT-GDTC, ngày 23/04/2020 của BGDĐT về việc hướng dẫncác điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lạisau thời gian nghỉ học để phòng , chống Covid-19 và xử trínghi ngờ măc Covid-19 trong trường học; ​Theo tình hình diễn biến của bệnh […]

02462930465