Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Asia University of Art & Design – AUAD) trong chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực Nghệ thuật Thiết kế (Design) hay thường gọi là Mỹ thuật Ứng dụng nhận thấy môi trường công thương, đời sống xã hội và hoạt động mỹ thuật […]

DAMI of AUAD – CỬA ĐÃ MỞ

Đúng 9h giờ sáng 30.06.2020 tại cơ sở đường Trần Quý Khoách, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ khai trương Viện thiết kế và truyền thông nghệ thuật (Design & Art Media Institute) gọi tắt là DAMI thuộc trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Á Châu (Asia University of Art […]

02462930465