THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

0 F logo Aug26
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tin chung về trường Địa chỉ: Cơ sở đào tạo chính hiện nay: Tầng 3, nhà B, số 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy – Hà Nội. Website: mythuatcongnghiepachau.edu.vn; Email: mythuatcongnghiepachau@gmail.com  Điện thoại: 02462930465. Trình độ đào tạo: Hệ Đại học hệ chính quy, Thời gian học 04 năm. Mã trường:  MCA […]

02462930465