Thiết kế nội thất

Chương trình và phương pháp đào tạo ngành Thiết kế Nội thất được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu, chương trình và phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo về thiết kế nội thất của Nga, Mỹ, Đức, Singapore… và chương trình đào tạo ngành Thiết kế Nội thất ở Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế nội thất tự tin hành nghề với hành trang kiến thức hiện đại và toàn diện về mỹ thuật công nghiệp nói chung, chuyên sâu về thiết kế nội thất nói riêng, với những kỹ năng mềm và kỹ năng nghề được tích lũy trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

02462930465