Thiết kế thời trang

Khoa Thiết kế Thời trang, trường ĐH MTCN Á Châu, được thành lập năm 2013 với nhiệm vụ đào tạo họa sĩ thiết kế thời trang, nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt May Việt nam. Các họa sĩ thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, sáng tác các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực Thời trang.

Để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, các cán bộ và sinh viên của khoa Thiết kế Thời trang  phấn đấu xây dựng khoa trở thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước và quốc tế về lĩnh vực Thiết kế Thời trang, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết kế sáng tạo và nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng theo nhu cầu xã hội.

Khoa có 25 cán bộ hữu cơ và mời giảng, trong đó có 2 Phó giáo sư tiến sỹ, 3 tiến sỹ, còn lại là Thạc sỹ – nghiên cứu sinh. Nhiều cán bộ giảng dạy được đào tạo tại các đại học lớn trên thế giới.

Ngành Thiết kế thời trang là một trong những ngành được bắt đầu đào tạo tại Trường Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu từ những ngày đầu thành lập.

Hiện nay Khoa Thiết kế Thời trang đang đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế thời trang,  Kinh doanh Thời trang và Công nghệ sản phẩm thời trang.

Khoa Thiết kế Thời trang có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, cho phép sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành và hội nhập quốc tế.

02462930465