Sứ mệnh

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu đang nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh

“Định hướng một nền thiết kế Việt Nam tiến bộ hơn, văn minh hơn, sánh ngang với những nền thiết kế nổi tiếng thế giới, thông qua giáo dục”.
02462930465