Thông báo về việc học tập của sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 04/05/2021 đến 08/05/2021

Thông báo về việc học tập của sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 04/05/2021 đến 08/05/2021

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học (2020-2021) như sau:

Nhà trường thông báo:

  • Toàn bộ sinh viên sẽ chuyển sang học trực tuyến từ tuần 03/05/2021 đến 08/05/2021. Đến khi có thông báo tiếp tục của nhà trường.
  • Các đơn vị phòng, ban trong Trường làm việc bình thường và nghiêm túc thực hiện 5K. Tăng cường thực hiện theo đúng chủ trương phòng dịch của Chính phủ.
  • Các sinh viên phải chủ động khai báo y tế đặc biệt là lịch trình di chuyển sau ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
  • Sinh viên chủ động thực hiện việc phòng’ chống dịch bệnh Covid-19 gây ra và thường xuyên theo dõi các Thông báo tiếp theo của Trường (nếu có) về việc điều chỉnh thời gian học tập, thay đổi phương thức giảng dạy, học tập.

Trong thời gian sinh viên học trực tuyến đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, và sinh viên hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo qua Website của Nhà trường cũng như có các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ Y tế.

 

Bình luận

02462930465