Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2020-2021

Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2020-2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tình hình cụ thể của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu. Phòng Đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu thông báo lịch nghỉ hè năm học (2020 – 2021) của cán bộ , giáo viên và sinh viên được điều chỉnh như sau:

Thời gian nghỉ hè: Thông báo số 30/21TB-MTCNAC ngày 20/06/2021 là: Từ ngày 05/07/2021  đến hết ngày 15/08/2021. Thông báo số 33/TB-MTCNAC ngày 11/08/2020 thời gian nghỉ hè của sinh viên được kéo dài đến hết ngày 05/09/2021.

Thời gian đi học trở lại(dự kiến): Bắt đầu từ 06/09/2021

Lãnh đạo quản lý các phòng ban chịu trách nhiệm thông báo cụ thể đến các cán bộ, giáo viên và sinh viên thuộc mình quản lý.

Trân trọng thông báo!

 

Tags
02462930465