Thông báo về việc sinh viên đi thực tế mỹ thuật cơ sở

Thông báo về việc sinh viên đi thực tế mỹ thuật cơ sở

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021,Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu thông báo kế hoạch đi thực tế cơ sở mỹ thuật cho sinh viên toàn trường như sau:

  • Thời gian đi thực tập: Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 31/03/2021.
  • Địa điểm: Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình
  • Các khoa chủ quản triển khai Kế hoạch đi thực tế đầy đủ.
  • Sinh viên các lớp đăng ký đi thực tế cho lớp trưởng từ ngày 23/03/2021 đến hết ngày 26/03/2021.

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên khoa mình biết để thực hiện.

Tags

Bình luận

02462930465