Bản Cập Nhật cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer và

mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Flash player mới nhất 2016 hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho quý bạn đọc

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ và với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 10 1511 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

630.358

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

03-Jan-2016

01:40

x86

Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x64 Windows 10 phiên bản 1511 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

147.878

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

25.580.024

03-Jan-2016

01:40

x64

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

631.288

03-Jan-2016

01:40

x64

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

885.752

03-Jan-2016

01:40

x64

Activex.vch

Not applicable

630.358

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

03-Jan-2016

01:40

x86

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 10 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

630.358

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

03-Jan-2016

01:40

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 10 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

147.878

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

25.580.024

03-Jan-2016

01:40

x64

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

631.288

03-Jan-2016

01:40

x64

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

885.752

03-Jan-2016

01:40

x64

Activex.vch

Not applicable

630.358

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

03-Jan-2016

01:40

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

03-Jan-2016

01:40

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

03-Jan-2016

01:40

x86

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 8,1 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

05-Jan-2016

20:04

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

147.878

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

25.580.024

05-Jan-2016

20:04

x64

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

631.288

05-Jan-2016

20:04

x64

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

885.752

05-Jan-2016

20:04

x64

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.625.464

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.872

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.632

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

560.120

05-Jan-2016

20:04

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.220.088

05-Jan-2016

20:04

x86

Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8,1 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Flash.ocx

20.0.0.272

17.268.216

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

808.440

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

161.784

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

506.872

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

766.456

05-Jan-2016

20:04

Not applicable

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 8 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.624.920

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.328

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.088

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

559.576

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.219.544

05-Jan-2016

20:16

x86

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:17

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.624.920

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.328

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.088

05-Jan-2016

20:17

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

559.576

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.219.544

05-Jan-2016

20:17

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not applicable

147.878

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

25.579.480

05-Jan-2016

20:16

x64

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

630.744

05-Jan-2016

20:16

x64

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

885.208

05-Jan-2016

20:16

x64

Activex.vch

Not applicable

147.878

05-Jan-2016

20:17

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

25.579.480

05-Jan-2016

20:17

x64

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

630.744

05-Jan-2016

20:17

x64

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

885.208

05-Jan-2016

20:17

x64

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.624.920

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.328

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.088

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

559.576

05-Jan-2016

20:16

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.219.544

05-Jan-2016

20:16

x86

Activex.vch

Not applicable

630.358

05-Jan-2016

20:17

Not applicable

Flash.ocx

20.0.0.272

19.624.920

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

826.328

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

176.088

05-Jan-2016

20:17

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

559.576

05-Jan-2016

20:17

x86

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

1.219.544

05-Jan-2016

20:17

x86

Đối với Internet Explorer Flash Player cho Windows RT (KB3133431)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Flash.ocx

20.0.0.272

17.267.672

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashplayerapp.exe

20.0.0.272

807.896

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

20.0.0.272

161.240

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashutil_activex.dll

20.0.0.272

506.328

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Flashutil_activex.exe

20.0.0.272

765.912

05-Jan-2016

20:16

Not applicable

Đánh giá

Linh Trần

Linh Trần là cô gái đam mê viết lách chia sẻ tổng hợp lại ác trải nghiệm quý giá của bản thân mình. Hiện tại là người chịu tách nhiệm xuất bản nội dung chính của mythuatcongnghiepachau.edu.vn hi vọng sẽ giúp ích được mọi người.

Press ESC to close